Chương trình Sẵn sàng Xuất khẩu  Ready to Export

16/03/23 06:03:13 Lượt xem:

Sẵn sàng Xuất khẩu  (Ready to Export) là chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam - DBAV và ASSIST phối hợp triển khai trong 03 năm.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) để xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường các nước, đặc biệt là Châu Âu.

Trong 09 tháng tham gia Chương trình R2E các SMEs sẽ được trải qua 03 nhóm hoạt động:

  • Đào tạo
  • Tư vấn
  • Kết nối các đối tác

Thông tin chi tiết về Chương trình R2E vui lòng xem tại đây

----

Năm 2023, Chương trình R2E mở ĐƠN ĐĂNG KÝ cho các SMEs hoạt động trong lĩnh vực vực nông nghiệp (chế biến lương thực, thực phẩm và thuỷ hải sản) tại đây 

Ngày 10/03/2023, sẽ diễn ra Webinar KHỞI ĐỘNG chương trình R2E năm 02, mọi người quan tâm nên tham gia để tìm hiểu rõ hơn về chương trình

Tác giả: 
KisStartup