thương mại hóa nghiên cứu

Khởi nghiệp tinh gọn cho Nhà khoa học - Batch 1

Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp tinh gọn giúp Thương mại hóa sản phẩm từ phòng nghiên cứu lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo khởi nghiệp tinh gọn cho nhà khoa học – Lean startup for Scientists

Khóa đào tạo nằm trong hoạt động của IRCI – Chương trình mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp nhằm cung cấp cho các nhà khoa học cách tiếp cận và công cụ của khởi nghiệp tinh gọn, nhằm đưa các dự án, đề tài nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thị trường và gia tăng khả năng thương mại hóa.

Tiếng Việt

Giới thiệu sáng kiến ĐMST và Khởi nghiệp trong lĩnh vực Hóa

Sau 01 năm ấp ủ và thử nghiệm với nhóm các sinh viên tham gia các cuộc thi thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong và ngoài trường với những kết quả tiềm năng rõ rệt, năm 2020 Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng IRCI (Chương trình Mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp) và KisStartup tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ĐMST chuyên sâu và tập trung vào các ngành mũi nhọn của trường. Mở đầu là ngành Hóa.

Tiếng Việt