Tăng tốc & Trước tăng tốc

Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:21
Chúng tôi hỗ trợ các startup giai đoạn trước tăng tốc và trong tăng tốc thông qua: Huấn luyện 1:1 với các công cụ của khởi nghiệp tinh gọn và Kết nối đầu tư. Dự...