tăng tốc kinh doanh số

Tăng tốc kinh doanh số mùa 6 - Tại Lào Cai

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KINH DOANH SỐ TẠI LÀO CAI (Pre-DAP)

->Bạn là chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ hoặc HTX đang trăn trở mở rộng kinh doanh trực tuyến?
->Bạn thiếu nhân sự để triển khai các hoạt động kinh doanh trực tuyến?
-> Bạn không có kinh nghiệm, thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết?

Bạn cần được hỗ trợ để bắt đầu hành trình.

----

Tiếng Việt

Trưng bày và Giới thiệu SẢN VẬT và DU LỊCH Tây Bắc

Nằm trong Chương trình Giao lưu cùng các HTX và Doanh nghiệp Tây Bắc, sự kiện Trưng bày & Giới thiệu SẢN VẬT & DU LỊCH Tây Bắc là sự kiện ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị thực tiễn mà các HTX và Doanh nghiệp Tây Bắc đã và đang xây dựng. Từ sản phẩm chất lượng cao, thậm chí đã được xuất khẩu cho đến đóng góp giá trị cộng đồng tạo sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếng Việt