#SMEMentoringHanoi #KisStartup #Matchingday

Mentoring 1:1 - Matching Day

Cùng đếm ngược 10 ngày nữa là tới sự kiện quan trọng nhất trong năm của SME Mentoring 1on1 Hanoi - Matching Day.

Các Mentor và Mentee đừng quên chúng ta có cuộc hẹn Matching Day:
- Thời gian: 18.00 - 20.00 ngày 31.08.2018
- Địa điểm: eSpace coworking - Tầng 3 tòa nhà Savina - 1, Đinh Lễ Hoàn Kiếm Hà Nội.
---------
Tại Matching Day chúng ta sẽ làm gì? 
Rất đơn giản, giống như các buổi Speed dating, mỗi Mentee sẽ có cơ hội hẹn hò với từng Mentor trong vòng 5 phút. 

Tiếng Việt