Ra mắt Vườn ươm RnD Vietnam tại Hải Phòng - Hợp tác KisStartup và Đại học Hải Phòng