Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Tóm tắt: 
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội. Hoàn thành chương trình đào tạo HLV khởi nghiệp tại KisStartup. Sáng lập và vận hành Hằng Mun IELTS. Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP)

Chuyên gia

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Bán hàng từ xa của FPT Telecom
Cán bộ chương trình Spark
Đồng sáng lập Công ty CP Thế hệ xanh
CEO Công ty truyền thông ADN
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup