Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Tóm tắt: 
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội. Hoàn thành chương trình đào tạo HLV khởi nghiệp tại KisStartup. Sáng lập và vận hành Hằng Mun IELTS. Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP)

Chuyên gia

Chuyên gia Đổi mới sáng tạo, 1 trong 12 HLV ĐMST
Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
InterCharm. Giảng viên kỹ năng giao tiếp
Chuyên gia về giao tiếp và phát triển thương hiệu cá nhân.
Phó Viện trưởng viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên gia về Tài chính cho khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa...
Giám đốc Trung tâm Bán hàng từ xa của FPT Telecom