Online Marketing

Hội thảo Gỡ khó cho Online Marketing trong startup và SME

Không đưa được sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng? Lỗi của bạn! 
Không tìm được nhân viên marketing tốt? Lỗi của bạn! 
Không kiểm soát được hiệu quả của đối tác thuê ngoài? Lỗi của bạn! 

Bao nhiêu lần bạn tự thấy, marketing đang là nút thắt của hoạt động kinh doanh của bạn? 

Tiếng Việt