Loạt sự kiện về Sở hữu trí tuệ cho startup

Hoạt động của KisStartup

Hình ảnh trên nằm trong chuỗi các hoạt động liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do KisStartup phối hợp với Đoàn Thanh niên của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Chuỗi hoạt động bao gồm 07 workshop được thực hiện với 07 chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Thư viện ảnh