KisStartup tại Techfest2018

Trong tháng 11.2018, KisStartup đã hoàn thành việc Kết nối đầu tư tại Techfest2018. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Techfest Vietnam đến năm thứ 3 với 03 hoạt động chính Mini Matching, HiTech Konec và Matching tại sự kiện

Thư viện ảnh