KisStartup, kết nối đầu tư, Investmatch, nhà đầu tư, Investors

Giới thiệu, hướng dẫn sàn Investmatch 2018 - Dành cho Nhà đầu tư

Bạn có 1 khoản tiền rảnh rỗi và có ý định đem đi đầu tư nhưng bạn phát hiện ra mình không biết đầu tư vào đâu? Hoặc bạn đang biết hoặc được giới thiệu với rất nhiều Startup nhưng không phải Startup nào cũng là tiềm năng và bạn cũng không phải là người có quá nhiều thời gian để có thể đi gặp tất cả Startup đó. Cổng kết nối đầu tư Investmatch.net được sinh ra để giải quyết giúp bạn nối đau khổ ấy.

Tiếng Việt