KisStartup hợp tác với Đại học Hồng Đức trong phát triển các hoạt động ĐMST thúc đẩy startup giải quyết các vấn đề của MSMEs tại Việt Nam