[KisContent] Phát triển nội dung để Kiểm chứng và Thâm nhập thị trường

Phát triển nội dung là gì? Tại sao lại sử dụng cách Phát triển nội dung để kiểm chứng và thâm nhập thị trường mà không phải là những cách khác?

Tại KisStartup, chúng tôi quan niệm rằng "Nội dung chính là vua" (Content is King). Việc bạn phát triển nội dung cũng giống như việc bạn đang xây dựng nền móng cho chính doanh nghiệp của bạn vậy. Thay vì những chiến dịch chạy quảng cáo Marketing ngắn hạn, đạt để đạt kết quả tức thời, chúng tôi tin rằng việc đặt những viên gạch nội dung làm nền tảng lâu dài, ghi lại quá trình phát triển doanh nghiệp của bạn sẽ bền vững và lưu lại mãi mãi trên các kênh truyền tải của doanh nghiệp. Ngoài ra việc phát triển nội dung đều đặn và hiệu quả cũng là cách tốt nhất giúp doanh nghiệp mới giáo dục và kiểm chứng thị trường. Để hiểu hơn về "Phát triển nội dung", truy cập tại: http://kiscontent.com/

Video khác