Kinh tế biển

Đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề cá trong khu vực ASEAN IMEP ASEAN Fisheries

Hưởng ứng Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công ty Cổ phần KisStartup tổ chức các hoạt động nhằm hình thành, phát triển các ý tưởng/dự án khả thi, sáng tạo phục vụ sự phát triển của ngành thủy sản.

Tiếng Việt

Chương trình IMEP-ASEAN Fisheries -Nền Tảng Đổi Mới cho Ngành Công Nghiệp Cá

Chương trình IMEP-ASEAN Fisheries -Nền Tảng Đổi Mới cho Ngành Công Nghiệp Cá
ASEAN Fisheries là một chương trình đổi mới sáng tạo hứa hẹn tập trung vào phát triển ngành nghề cá trong khu vực ASEAN. Chúng tôi cam kết thúc đẩy ẩm thực chế biến giá trị gia tăng cao và công nghệ cho ngành cá, kết hợp với các hoạt động quan trọng như 

Tiếng Việt

Kinh tế biển Hải Phòng: Cơ hội và thách thức cho đổi mới sáng tạo

Dựa trên mô hình #IMEP do KisStartup khởi xướng, KisStartup cùng đối tác Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hải Phòng chính thức phối hợp nhân rộng và thực hiện chương trình IMEP-Hải Phòng được thiết kế dựa trên những lợi thế đặc thù địa phương.

Tiếng Việt