kinh doanh trực tuyến

Tăng tốc kinh doanh số mùa 6 - Tại Lào Cai

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KINH DOANH SỐ TẠI LÀO CAI (Pre-DAP)

->Bạn là chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ hoặc HTX đang trăn trở mở rộng kinh doanh trực tuyến?
->Bạn thiếu nhân sự để triển khai các hoạt động kinh doanh trực tuyến?
-> Bạn không có kinh nghiệm, thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết?

Bạn cần được hỗ trợ để bắt đầu hành trình.

----

Tiếng Việt

Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

HỘI THẢO "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP"

Là Doanh nghiệp đã có sản phẩm kinh doanh tại thị trường truyền thống, Vậy làm thế nào để

=> Tăng doanh thu trực tuyến mà không phải mất chi phí chạy quảng cáo?

=> Mở rộng thị trường mới? Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu?

=> Nâng cao chất lượng nhân sự?

=> Quản lý hàng nghìn hàng triệu khách hàng hiệu quả?

Tiếng Việt