Khởi nghiệp tinh gọn

Đào tạo Tư duy và Công cụ Khởi nghiệp Tinh gọn ngày 17-19/11/2016

Khai giảng khóa 3 - Đào tạo Tư duy & Khởi nghiệp tinh gọn dành cho giảng viên, huấn luyện viên khởi nghiệp chuyên nghiệp & doanh nghiệp khởi nghiệp - Cấp độ 1

Nhanh nhạy nắm bắt những tư duy mới & công cụ mới là điều kiện tiên quyết để thành công trong thời đại ngày nay!

Tiếng Việt