Kết nối Công nghệ cao

Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:30
Ý tưởng ra đời HiTech Konec là tạo một không gian kết nối thực chất và sâu sắc giữa hiểu biết chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu + Những doanh...