Giới thiệu sách

Thứ hai, Tháng 5 7, 2018 - 17:22
Nghệ thuật tối giản - yếu tố cốt lõi làm nên thành công của Uniqlo, đưa Uniqlo trở thành công ty...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:30
Trong bối cảnh khởi nghiệp là câu chuyện mà khắp nơi nói tới, những nhân vật chính trong câu chuyện...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:27
Nếu ai đó còn đang nghi ngờ về việc khởi nghiệp tinh gọn sẽ thay đổi doanh nghiệp mình như thế nào...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:24
Chuyên mục về khởi nghiệp xuất hiện từ cách đây chưa lâu trên Tạp chí Tia Sáng nhưng đã có không ít...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:20
on Năm cuốn sách gối đầu giường về “khởi nghiệp tinh gọn” Sách: Đưa khởi nghiệp tinh gọn vào...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:16
Khởi nghiệp tinh gọn đã thay đổi toàn bộ cách chúng ta thử nghiệm thị trường và khởi nghiệp. Thay...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:13
Crowdfunding – “Gọi vốn cộng đồng” đã bắt đầu hình thành ở Việt Nam với nhiều dự án kêu gọi được...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:10
“Lean B2B – Build Products business want” – Cuốn sách khởi nghiệp tinh gọn để bán hàng cho doanh...
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:07
Thay vì quan tâm đến các nhà đầu tư mạo hiểm, hãy lựa chọn “Customer-funded Business” (Kinh doanh...