giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thách thức Giải pháp Công nghệ tạo tác động sáng tạo cho Doanh nghiệp tại Việt Nam

Thách thức “Giải pháp Công nghệ tạo tác động sáng tạo cho Doanh nghiệp tại Việt Nam” nằm trong khuôn khổ hoạt động Làng Đổi mới sáng tạo Tập đoàn- Techfest 2022. Với sự tham gia của các tập đoàn, startup, nhà nghiên cứu, sinh viên trên phạm vi toàn cầu, chương trình được triển khai nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ để góp phần gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến 04 mảng hoạt động sau:
Kinh tế dựa trên nền tảng sinh học

Tiếng Việt