đào tạo chủ dự án

KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – ĐÀO TẠO - THỰC HÀNH TĂNG CƯỜNG

KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – ĐÀO TẠO & THỰC HÀNH TĂNG CƯỜNG

Được đúc rút từ kinh nghiệm đào tạo cho hàng trăm doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, Khóa KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – ĐÀO TẠO & THỰC HÀNH TĂNG CƯỜNG là kết hợp kiến thức và thực hành trực tiếp trên dự án, giúp các dự án khởi nghiệp sáng tạo đột phá với sự hỗ trợ của chuyên gia nhiều kinh nghiệm và phương pháp hiệu quả. 

Khóa ĐÀO TẠO & THỰC HÀNH tăng cường kéo dài trong 05 tuần với 15h học và tối thiểu 60h thực hành sẽ giúp các chủ dự án đạt được những mục tiêu:

Tiếng Việt