đại học đổi mới

Sinh viên SÁNG TẠO. Đại học ĐỔI MỚI

Đâu là điểm nghẽn khiến dường như một số trường đại học kỹ thuật vẫn gặp khó khăn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trong trường phát triển đúng tiềm năng?

Sau 4 tháng thực hiện, báo cáo "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KỸ THUẬT" do KisStartup cùng ICM Falk Foundation đã chính thức hoàn thành nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái KNĐMST trong trường đại học kỹ thuật và đưa ra đề xuất để hoạt động KNĐMST chuyển dịch mạnh mẽ hơn.

Tiếng Việt