công nghệ tạo tác động

Thách thức Giải pháp Công nghệ tạo tác động sáng tạo cho Doanh nghiệp tại Việt Nam

Thách thức “Giải pháp Công nghệ tạo tác động sáng tạo cho Doanh nghiệp tại Việt Nam” nằm trong khuôn khổ hoạt động Làng Đổi mới sáng tạo Tập đoàn- Techfest 2022. Với sự tham gia của các tập đoàn, startup, nhà nghiên cứu, sinh viên trên phạm vi toàn cầu, chương trình được triển khai nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ để góp phần gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến 04 mảng hoạt động sau:
Kinh tế dựa trên nền tảng sinh học

Tiếng Việt

STARTUP FOCUS 3 - Dành cho Impact Startup (Startup tạo tác động)

Chương trình giúp các startup hoàn toàn tập trung vào HIỆU QUẢ KHÁCH HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG với những KẾ HOẠCH CỤ THỂ, sức ép, kiến thức, kỹ năng, và công cụ cần thiết + giám sát và hỗ trợ trực tiếp với các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn đạt mục tiêu tăng doanh số, phát triển phân khúc khách hàng mục tiêu, hiểu về khách hàng mục tiêu

Ở STARUP FOCUS 3 - Chúng tôi tập trung vào cùng Startup tạo tác động (Impact Startup) đi khám phá khách hàng và kèm theo những mục tiêu đề ra.

Tiếng Việt