Chương trình đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo (lớp cơ bản)

Jul
07
Chương trình đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo (lớp cơ bản)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Khóa đào tạo TOT duy nhất trong năm trong đó KisStartup phụ trách chuyên môn và thiết kế chương trình. Đại học Quốc gia Hà Nội với sự hỗ trợ của Đề án 844 về Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, phối hợp với KisStartup phát triển khóa học dành cho các giảng viên, người đào tạo khởi nghiệp với mong muốn tạo ra một đội ngũ giảng viên mới đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học. Chúng tôi tin rằng đây là chương trình được thiết kế nghiêm túc, nhấn mạnh cả khía cạnh khởi nghiệp và phương pháp giảng dạy khởi nghiệp và đồng hành cùng các startup trong trường đại học. 

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa Đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo (Lớp cơ bản). 
THỜI GIAN: từ ngày 07.07 - 09.08.2018 với 15 ngày học (30 buổi).
HỌC PHÍ:
+ Giảng viên ĐHQGHN được hỗ trợ 100% học phí. 
+ Giảng viên và các đối tượng khác ngoài ĐHQGHN được hỗ trợ 70% học phí. 

Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại: 
http://khoinghiep.vnu.edu.vn/khoa-dao-tao-ngan-han-ve-khoi-nghiep-doi-moi-sang-taodanh-cho-giang-vien-(lop-co-ban)-s296.html

Thời gian : 
Thứ bảy, 07/07/2018 | 09:00 AM đến Thứ năm, 09/08/2018 | 04:00 PM
Địa điểm: 
Đại học Quốc Gia Hà Nội -144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sự kiện khác