Chuỗi workshop về Khởi nghiệp tinh gọn

Hoạt động của KisStartup

Chuỗi khởi nghiệp tinh gọn được tổ chức thường xuyên là một cách để chúng tôi mang kiến thức về Khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup) kèm thực hành đến với cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thư viện ảnh