CFBI

Kết nối Kinh doanh 1on1 - Dành cho Food and Beverage startups | Phiên 1

Bạn là nhà cung cấp F&B đang quan tâm và/hoặc tìm kiếm các giải pháp mới?
Bạn là nhà đầu tư quan tâm tới các sản phẩm & dịch vụ F&B tiềm năng?
Bạn là chủ doanh nghiệp F&B đang tìm kiếm đối tác/ nhà đầu tư để phát triển kinh doanh?

Tiếng Việt