C-Plastics

C-Plastics 2021 DEMO DAY

C-Plastics 2021 Demo Day nhằm tổng kết hành trình ươm tạo đầy thách thức của 05 dự án xuất sắc nhất và khép lại Chương trình Ươm tạo Giải pháp Thay thế Nhựa Mùa 1 của KisStartup, KisImpact và Spring Activator.

Tiếng Việt