bán hàng cho khởi nghiệp

Founder Sharing - Chiến lược bán hàng cho Khởi nghiệp

Bán hàng cũng cần chiến lược. Ở mỗi loại hình dịch vụ/ sản phẩm khác nhau, người bán hàng đều cần tự xây dựng cho mình một chiến lược riêng. Nhưng bạn là một founder và đang giữ luôn chức vụ “nhân viên bán hàng” hàng ngày phải chạy Đông chạy Tây để chào bán sản phẩm/ dịch vụ của mình mà vẫn chưa tìm ra được chiến lược hiệu quả. Tài liệu hay sách về Chiến lược bán hàng rất nhiều và vì quá nhiều mà bạn bị lạc giữa khối lượng kiến thức khổng lồ đó.

Tiếng Việt