Đội ngũ nghiên cứu

17/01/18 09:01:56 Lượt xem: 2

Nguyễn Đặng Tuấn Minh

ThS. Quản trị doanh nghiệp số. Đại học Westminster, Vương Quốc Anh. Cử nhân Kinh tế Đối ngoại Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

Tác giả cuốn sách “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo – Tư duy và Công cụ”. NXB Phụ Nữ

Tác giả cuốn sách: Kinh doanh trực tuyến. Tối ưu hóa công cụ thương mại điện tử. NXB Dân Trí

Thành viên nghiên cứu báo cáo chính sách: Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Thành viên nghiên cứu báo cáo chính sách: Đào tạo ĐMST và Khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam theo đặt hàng của Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Trưởng nhóm nghiên cứu 07 case studies Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam

Phan Hoàng Lan

NCS. Tiến sĩ ngành QTKD. Đại học Swinburne, Australia (Chi nhánh Malaysia). Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển. Đại học Oxford, Vương Quốc Anh. Cử nhân ngành Kinh tế. Đại học Smith, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Trưởng nhóm nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Thành viên nhóm chấp bút Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia 844. Khởi xướng Techfest từ 2015.

Từ Minh Hiệu

Tiến sĩ. Phụ trách mảng Nghiên cứu. Văn phòng Đề án 844. Bộ Khoa học Công nghệ.  Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Phạm Thanh Hằng

Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội.

Hoàn thành chương trình đào tạo HLV khởi nghiệp tại KisStartup.

Sáng lập và vận hành Hằng Mun IELTS.

Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo. Đại học Ngoại Thương. Nhóm nghiên cứu 07 case studies Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam

Nguyễn Hoàng Giang

Cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ. 1 trong 12 HLV đổi mới sáng tạo. Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP). Huấn luyện viên đổi mới sáng tạo. Nhóm nghiên cứu 07 case studies Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam. 

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Chuyên viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hơn 8 năm nghiên cứu và tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. 
Thành viên nghiên cứu báo cáo chính sách: Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

 

 

 

JUNIOR RESEARCH

Vương Hảo Linh

Nhà báo. Tạp chí Tia Sáng & Báo Khoa học Phát triển Bộ Khoa học Công nghệ.

Tạ Hương Thảo

Điều phối các chương trình nâng cao năng lực tại KisStartup

Phạm Thị Mai

Điều phối truyền thông và phát triển mạng lưới tại KisStartup.