IPN- Mạng lưới đổi mới sáng tạo có mục đích

02/04/19 10:04:56 Lượt xem:

INNOVATION WITH PURPOSE NETWORK (IPN) là mạng lưới những người phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các trường đại học, các thể chế, tổ chức và doanh nghiệp chung tay cho những ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo vì mục đích bền vững trong 17 mục tiêu của Liên hợp quốc phát triển thành công và tạo tác động tích cực cho cộng đồng

CÂU CHUYỆN IPN BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi làm việc với những sinh viên, giảng viên trẻ tài năng của các trường đại học trong các khóa đào tạo và huấn luyện về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi nhận ra vài nghịch lý rằng: 

(1) Rất nhiều dự án và ý tưởng tiềm năng có thể tạo ra những tác động lớn lao đến cộng đồng và/hoặc giúp chúng ta tiến gần hơn với 17 mục tiêu phát triển bền vững nhưng không nhiều những dự án đang nhận được hỗ trợ cần thiết để phát triển thông qua nâng cao năng lực các thành viên, cố vấn và huấn luyện để phát triển dự án. 

(2) Không có ai đang thực sự giúp kết nối những dự án này đến doanh nghiệp một cách thường xuyên, trong khi đó các doanh nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn để thực sự tuyển dụng được các tài năng cho đổi mới sáng tạo nội bộ và mở rộng thị trường. 

CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG ĐỂ

(1) Kết nối những cá nhân tài năng và đam mê từ trường đại học, viên nghiên cứu, thể chế với doanh nghiệp

(2) Nâng cao năng lực với các chương trình xây dựng năng lực về tư duy thiết kế, khởi nghiệp tinh gọn (đào tạo, huấn luyện, cố vấn) 

(3) Hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đến gần hơn với nguồn nhân lực chất lượng cao & những dự án đổi mới sáng tạo tiềm năng để đồng hành ngay từ đầu 

Tham gia cộng đồng IPN ngay hôm nay để tiếp cận với các cuộc thi, nguồn tài nguyên, khóa học và các tài liệu hữu ích khác cho đổi mới sáng tạo

Dành cho sinh viên, các bạn trẻ tài năng​, bạn đăng ký form >> TẠI ĐÂY

Dành cho Trường Đại học, Viện nghiên cứu​, đại diện trường đại học đăng ký >> TẠI ĐÂY

Dành cho Doanh nghiệp​, đại diện doanh nghiệp đăng ký >> TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 

Website: http://innovationpurpose.com/

Email: hello@kisstartup.com

Tin tức liên quan