Nguyễn Diễm Anh

Nguyễn Diễm Anh
CEO Công ty truyền thông ADN
Tóm tắt: 
CEO Công ty truyền thông AND. Chuyên gia về truyền thông và marketing. Chuyên gia thỉnh giảng của KisStartup về hỗ trợ startup thúc đẩy hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu. Cố vấn cho các dự án về phát triển phụ nữ, những dự án mang tính cộng đồng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyên gia

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Bán hàng từ xa của FPT Telecom
Cán bộ chương trình Spark
Đồng sáng lập Công ty CP Thế hệ xanh
CEO Công ty truyền thông ADN
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup