Nguyễn Diễm Anh

Nguyễn Diễm Anh
CEO Công ty truyền thông ADN
Tóm tắt: 
CEO Công ty truyền thông AND. Chuyên gia về truyền thông và marketing. Chuyên gia thỉnh giảng của KisStartup về hỗ trợ startup thúc đẩy hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu. Cố vấn cho các dự án về phát triển phụ nữ, những dự án mang tính cộng đồng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyên gia

Chuyên gia Đổi mới sáng tạo, 1 trong 12 HLV ĐMST
Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
InterCharm. Giảng viên kỹ năng giao tiếp
Chuyên gia về giao tiếp và phát triển thương hiệu cá nhân.
Phó Viện trưởng viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên gia về Tài chính cho khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa...
Giám đốc Trung tâm Bán hàng từ xa của FPT Telecom