Đỗ Thu Giang

Đỗ Thu Giang
Đồng sáng lập Công ty CP Thế hệ xanh
Tóm tắt: 
Đồng sáng lập Công ty cổ phần Thế Hệ Xanh - Cố vấn/Nhà đầu tư khởi nghiệp (Start-up Mentor/Investor). Chuyên gia tư vấn và đào tạo của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội của Hội đồng Anh, mentor cho nhiều chương trình khởi nghiệp và là cộng tác viên của Chương trình GLOBASE (Global Business and Social Enterprise) của Trường Quản trị Kinh doanh Kelley. School of Business, Đại học Indiana, Mỹ

Chuyên gia

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Bán hàng từ xa của FPT Telecom
Cán bộ chương trình Spark
Đồng sáng lập Công ty CP Thế hệ xanh
CEO Công ty truyền thông ADN
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup