Chuyên gia

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - NATEC thuộc Bộ Khoa học...
Phụ trách Văn phòng Đề án 844
Phó Giám đốc & Đồng sáng lập Trung tâm Sản xuất và Tiêu...
Chuyên gia Tài chính và Đầu tư
Giám đốc Công ty An Luật
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup