CHƯƠNG TRÌNH RND VIETNAM 2023

Jan
07
CHƯƠNG TRÌNH RND VIETNAM 2023

Với kinh nghiệm hơn 8 năm cộng tác với đa dạng các dự án thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, giai đoạn... KisStartup luôn trân trọng mọi cơ hội được đóng góp vào quá trình kết nối và hiện thực hóa các ý tưởng thành giá trị thực cho cộng đồng. Việc thấu hiểu giá trị chất xám và khó khăn của các nhà khoa học trong việc thương mại hóa các sáng kiến, nghiên cứu đến gần với thị trường là động lực để đội ngũ KisStartup nỗ lực thực hiện chương trình RnD Vietnam 2023 (Năm thứ 2)
RnD Vietnam là chương trình tập trung vào ươm tạo hướng tới thương mại hóa đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường đại học, viện nghiên cứu, cụ thể như sau:

# MỤC TIÊU
- Đồng hành với các giải pháp đi ra từ trường Đại học trong dài hạn (4-10 năm) để giải pháp có đủ năng lực và nguồn lực để phát triển thành doanh nghiệp/ thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
- Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ vận hành, cải tiến sản phẩm hướng tới thành lập doanh nghiệp/ chuyển giao công nghệ cho đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Đầu tư giai đoạn sớm cho các dự án bằng hỗ trợ mềm và/hoặc tiền mặt
- Kết nối đầu tư và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ các dự án, đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ của kết quả nghiên cứu
- Phát triển đội ngũ cho dự án

#ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG LỢI:
- Dự án của sinh viên/ giảng viên / nghiên cứu viên đang ở giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mẫu (MVP) hoặc có sản phẩm hoàn chỉnh để thương mại hóa .
- Dự án mong muốn hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm được thị trường chấp nhận.
- Dự án mong muốn xác định rõ ràng mục tiêu và hướng đi để có kế hoạch hành động rõ ràng, thực tế hơn

#KẾT QUẢ ĐẦU RA
1. Thành lập doanh nghiệp & phát triển & mở rộng kinh doanh
2. Chuyển giao công nghệ cho tập đoàn, doanh nghiệp
3. Nhận đầu tư từ quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân

Chúng tôi đã sẵn sàn thực hiện sứ mệnh của mình và mong nhận được các kết nối của Quý tồ chức/cá nhân trong chặng hành trình này.

FORM ĐĂNG KÝhttps://docs.google.com/.../1ySanpt.../edit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ với chúng tôi: hello@kisstartup.com | Ms. Mai (097 813 78 94)

Thời gian : 
Thứ bảy, 07/01/2023 | 11:34 PM

Sự kiện khác