Hợp tác ICM x KisImpact & KisStartup

17/09/21 08:09:43 Lượt xem:

KisStartup & KisImpact xin vui mừng thông báo chúng tôi chính thức hợp tác với Ida C. and Morris Falk Foundation (ICM Falk Foundation) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Ươm tạo Giải pháp thay thế Nhựa (C-Plastics) của KisStartup, Spring Activator và được tài trợ bởi The Incubation Network. 

ICM Falk Foundation là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp các khoản tài trợ nhằm thúc đẩy đổi mới và kiến tạo các giá trị bền vững cho con người và hệ sinh thái. Hiện nay, ICM tập trung hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh hỗ trợ các sáng kiến đổi mới thượng nguồn hướng tới tuần hoàn rác thải trong ba lĩnh vực chính: Hàng tiêu dùng nhanh, thời trang và hệ thống thực phẩm.

Hợp tác giữa KisStartup, KisImpact và ICM Falk Foundation bước đầu sẽ tập trung vào nâng cao năng lực và cấp vốn mồi cho dự án từ chương trình C-Plastics 2021, cụ thể: 

1. Nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động cho hai dự án đi ra từ BK Innovation của Đại học Bách Khoa TPHCM được tài trợ bởi ICM Falk Foundation. Trong chương trình 14 tuần, dự án tiếp tục thử nghiệm, kiểm chứng thị trường để tìm ra mô hình kinh doanh, mô hình tác động khả thi thông qua đào tạo, huấn luyện tăng cường, gặp gỡ chuyên gia, cố vấn chuyên môn. 

2. Cấp vốn mồi cho tối thiểu 01 dự án tiềm năng trong C-Plastics để dự án xây dựng sản phẩm mẫu thử, thử nghiệm, kiểm chứng thị trường và điều chỉnh sản phẩm mẫu thử từ đó ra được mô hình kinh doanh phù hợp cho dự án. 

Ngoài cấp vốn mồi, các dự án có cơ hội được kết nối với mạng lưới đối tác khu vực của ICM Falk Foundation để nâng cao năng lực đội ngũ triển khai. Từ phía KisStartup và KisImpact, chúng tôi sẽ tìm kiếm nguồn đồng đầu tư hoặc cùng đầu tư với ICM Falk Foundation thông qua quỹ KisImpact Fund để mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho dự án trong và sau chương trình C-Plastics 2021. 

Không dừng lại ở C-Plastics 2021, chúng tôi kỳ vọng hợp tác với ICM Falk Foundation có thể tiến xa hơn trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua chương trình ươm tạo, tăng tốc và đồng đầu tư trong tương lai. 

---

Từ khóa: